20 januari 2016

Wat levert PRO-RCH?

In regio Midden-Brabant biedt PRO-RCH alle huisartspraktijken en GBGGZ-zorgaanbieders toegang tot een centraal orgaan voor alle GGZ-vraagstukken.

De vijf doelstellingen van PRO-RCH

  1. PRO-RCH wil in de regio tot een inhoudelijke verbetering komen van het afstemmingsproces tussen de Basis(zorg) GGZ, huisartsenzorg, Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.
  2. PRO-RCH zet zich in voor een eenduidige financiële afhandeling van gelden binnen het kader Basis(zorg) GGZ en huisartsenzorg.
  3. PRO-RCH doet onderzoek naar, en geeft uitvoer aan, aanvullende ondersteunende diensten voor betrokken doelgroepen zoals huisartsen en aanverwante dienstverleners in de eerstelijns zorg.
  4. PRO-RCH streeft naar regionale substitutie van Specialistische GGZ naar de huisartsenpraktijk en de Generalistische Basis GGZ, met behoud of verbetering van de kwaliteit van de zorg.
  5. PRO-RCH wil de inhoudelijke basis(zorg) GGZ en huisartsenzorg versterken middels het regionaal toegankelijk maken van bijvoorbeeld consultatie-, e-health- en triagemiddelen, alsmede de inzet van regionaal gespecialiseerde POH-GGZ en geïndiceerde preventie.