19 november 2018

Project ‘POH-GGZ Jeugd’

Wanneer kinderen of jongeren voor vragen komen te staan op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied en ze daarbij last hebben van psychische en/of psychosociale problemen, kan een huisarts hierbij hulp bieden, vaak samen met de POH-GGZ. Niet iedere reguliere POH-GGZ in een huisartsenpraktijk heeft de kennis van en affiniteit met jeugdproblematiek. Huisartsen kunnen kinderen of jongeren daarom doorverwijzen naar een POH-GGZ Jeugd die gespecialiseerd is in ondersteuning bij diverse jeugdproblematieken.

Project
De afgelopen jaren zijn in de regio Hart van Brabant in diverse gemeenten projecten gestart op het gebied van POH-GGZ Jeugd. De POH-GGZ Jeugd is een specialisatie van de reguliere functie POH-GGZ. De meerwaarde van de specialisatie Jeugd is de kennis met betrekking tot diagnostiek, begeleiding, behandeling en de verwijsmogelijkheden binnen het medisch en sociaal domein. Hiernaast biedt de specialisatie de tijd om actief de samenwerking op te zoeken.

De specialisatie is in het geroepen met als beoogd resultaat:

  • Specifieke kennis en aandacht voor Jeugd(-GGZ)
  • Vraagverheldering en een juiste verwijzing
  • Een verbeterde (keten)samenwerking met onder andere onderwijs en wijkteams
  • Reductie van overbehandeling en kosten binnen de GBGGZ en SGGZ

Resultaten project (tot nu toe)

  • Patiënten kunnen snel bij de POH-GGZ Jeugd terecht.
  • Veel vragen kunnen worden opgepakt door de praktijkondersteuner zelf.
  • Wanneer er sociale problematiek wordt geconstateerd, kan er snel geschakeld worden met het sociale wijkteam Toegang.
  • Positieve terugkoppeling ontvangen van jeugdigen en ouders (tevredenheidsscore: 7,6).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het inzetten van een POH-GGZ Jeugd binnen uw praktijk en/of wijk? Neem dan contact op met Niek Janssen (operationeel manager PRO-RCH) via n.janssen@nullprorch.nl of 06 1999 4551.