24 januari 2020

Project ‘Casuïstiekoverleg’

PRO-RCH organiseert casuïstiekoverleggen op verzoek van de huisarts of POH-GGZ. Om deze overleggen aan te moedigen worden er onder andere kennismakingsbezoeken verzorgd. Hierbij is het doel om kennis te maken met elkaar, de organisaties en diens expertise.

In de kernteams zijn naast GBGGZ en SGGZ ook Wijkteam en in veel gevallen GGD als vaste partners rondom de huisartsenpraktijken georganiseerd.

Resultaten

  • Zorgaanbieders leren elkaar beter kennen door de overleggen.
  • Het casuïstiekoverleg draagt in veel cases bij aan een succesvollere zorgverlening.