4 april 2018

Aanpak ‘ADHD bij Jeugd’

In september 2016 zijn we in Midden-Brabant gestart met het project “ADHD bij Jeugd”. Meer dan de helft van de huisartsen doen nu mee aan dit project. Dit project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het ETZ, de JGZ, de GGZ en PRO-RCH. De beoogde meerwaarde van dit project is dat de samenwerking tussen deze partijen wordt verbeterd, zo ook tussen het medische en sociale domein. Door één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen dichterbij elkaar gebracht. ADHD is in dit geval het vliegwiel.

Doelen
Tijdens de aanpak worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Signalering van ADHD wordt vroegtijdig opgepakt, doordat er overleg plaatsvindt tussen huisarts en jeugdarts;
  • Alle kinderen met (vermoeden) ADHD zijn in beeld bij de huisartsenpraktijken;
  • De doorverwijzing, terugkoppeling en communicatie tussen de JGZ, huisartsenpraktijken, het ADHD centrum ETZ en de GGZ is verbeterd; Er is een eenduidig beleid in de regio.
  • Kinderen met ADHD ontvangen sneller de juiste zorg en ondersteuning wanneer nodig. Hierbij wordt een breed pakket aangeboden (medicatie, begeleiding, psycho-educatie en behandeling);
  • Kinderen worden na behandeling door het ADHD centrum ETZ of de GGZ – indien mogelijk – zo snel als mogelijk terugverwezen naar de huisartsenzorg (voor de controles). Hiermee wordt het onnodig lang blijven hangen in deze instellingen voorkomen;
  • Herhaalmedicatie wordt niet verlengd, zonder dat men op de hoogte is hoe het met het kind gaat;
  • Signalen die breder gaan dan het eigen ‘domein’ worden opgepikt en belegd bij de juiste professional.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Struijcken (e.struijcken@nullprorch.nl), projectleider ADHD Jeugd Midden-Brabant.

Documenten