10 april 2018

Netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg

Voor alle huisartsen en (GGZ-)partners in Midden-Brabant

We kijken trots terug: Netwerkbijeenkomst ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg in Midden-Brabant’!                           

Allen bedankt voor jullie komst! We hopen jullie graag weer te zien op de volgende netwerkbijeenkomst op donderdag 19 maart 2020, waar we opnieuw verschillende inhoudelijke thema’s de revue laten passeren. Meer informatie over deze netwerkbijeenkomst volgt.

Terugblik Netwerkbijeenkomst