10 april 2018

Netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg

Voor alle huisartsen en (GGZ-)partners in Midden-Brabant

Op dinsdagavond 22 oktober ontmoeten we je graag in het Van der Valk Hotel te Tilburg (Dr. Bloemenlaan 8)!

Deze netwerkbijeenkomst biedt een nieuw programma en nieuwe interessante onderwerpen voor de kennissessies. Wat niet is veranderd, is dat deze avond draait om het ontmoeten van elkaar, om samenwerking en om de zorg in de regio.

Programma

17.30 – 18.15 uur - Ontvangst met lichte maaltijd

De bijeenkomst start met soep, een broodje en een welkomstwoord.

18.15 – 19.00 uur – Zorgdomeinen, vanuit het proces bekeken

Vaak zijn we geneigd om bij de behandeling van een patiënt bij onszelf, binnen onze eigen expertise, te starten. Wat willen we? Wat is ons doel? Hoe gaan we dat bereiken? Enthousiast en gedreven als we zijn, vergeten we dat andere professionals ons hierin misschien al voor zijn gegaan. Bij de zorg voor patiënten zijn vaak verschillende zorgprofessionals betrokken. Maar hoe werken we samen? En hoe zorgen we dat die zorg goed aansluit op elkaars domeinen?

Tijdens deze informatieronde worden in afzonderlijke parallelsessies vier zorgdomeinen (sociaal domein, huisartsenzorg inclusief POH-GGZ, GBGGZ en SGGZ) toegelicht. Hierbij wordt niet ingegaan op de inhoudelijke behandeling van een patiënt, maar bekijken we het domein vanuit het proces. Wat kenmerkt dit domein en de rol van de professional? En hoe komen we tot een betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein?

19.00 – 20.00 uur - Kennissessies voor en door netwerkpartners

Naast de informatieronde bieden we, zoals inmiddels vertrouwd op onze netwerkbijeenkomst, enkele kennissessies aan. In deze sessies wordt het thema van jouw keuze interactief besproken. De thema’s van dit jaar zijn: Psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit, LVB en jongeren, Lean in de zorg, GGD stemmingsvragenlijst Voortgezet Onderwijs. Lees meer over deze onderwerpen onderaan deze pagina.

20.00 - 21.00 uur – Speeddate; ontmoet je netwerkpartners!

Tijdens dit gedeelte van de avond gaan we speeddaten. In enkele rondes gaan we in kleine groepjes, in een wisselende samenstelling, kort met elkaar “daten”. Hier kan je meer vertellen over jouw rol en drijfveren. Wat kenmerkt jouw organisatie of praktijk? Hiernaast kun je vragen van andere deelnemers beantwoorden. Een ideale manier om elkaar beter te leren kennen en wellicht komen er nog mooie samenwerkingen en contacten uit voort!

21.00 - 21.30 uur - Afsluiting en netwerkborrel

Rond 21.00 uur sluiten we gezamenlijk af met een (netwerk)borrel.

Kennissessies

Psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit (VOL)

Door: Jeroen Kloet, Psychiater bij het VIP-team Tilburg van GGz Breburg

Psychische kwetsbaarheid, zoals depressiviteit/psychose/angststoornissen, kan enorm veel leed veroorzaken. Soms lijkt suïcide nog de enige optie om aan dit leed te ontkomen. In deze kennissessie leer je meer over psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit. Hoe vaak komt het voor? Waar kan je als hulpverlener op letten? En hoe raak je in gesprek over dit moeilijke thema?

LVB en jongeren; herkennen en erkennen

Door: Esther Moonen, Verpleegkundig Specialist GGZ en Sandra van Eck, Orthopedagoog van Koraal De Hondsberg

Bij deze kennissessie ligt de focus op diagnostiek bij LVB en jongeren. Jongeren met een LVB worden vaak als eerste gezien door de huisarts en de POH-GGZ. Daarom is het belangrijk dat deze doelgroep herkend wordt en dat een goede inschatting gemaakt kan worden van welke zorg nodig is. Maar hoe herken je een LVB cliënt en/of ouder? Welke co-morbiditeit (psychiatrisch / somatisch) kun je tegen komen? En wat als de jongere met een eerdere diagnose LVB met bepaalde klachten in je praktijk komt, hoe screen/interpreteer je die en welke consequenties heeft dit voor het vervolgtraject? En waar verwijs je hem of haar naartoe?

De Hondsberg in Oisterwijk biedt landelijk observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar. De kinderen en jongeren komen uit heel Nederland en hebben veelal een (vermoeden van een) licht verstandelijke beperking en bijkomende, vaak psychiatrische, problematiek waardoor de ontwikkeling stagneert.

Maak kennis met Lean in de zorg

Door: Miriam van Hattum, Lean Coach bij Lean Instituut @Verbeeten

Lean legt de focus op het wegnemen van activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben voor de patiënt. In deze kennissessie maak je in een vogelvlucht kennis met de basisprincipes van het Lean gedachtengoed. Hoe kan het Lean denken en werken helpen in jouw werk of organisatie? En waarom is dat belangrijk? We geven enkele praktische voorbeelden.

Lean Instituut @ Verbeeten (Lean Verbeeten) is hét kennis & opleidingsinstituut op het gebied van Lean management en verbeteren in de zorg en het onderwijs.

GGD Stemmingsvragenlijst (depressie) Voortgezet Onderwijs

Door: Annemarie Keijzer en Lucie Franken, Jeugdverpleegkundigen bij GGD Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant zet zich specifiek in om depressieve klachten onder jongeren in beeld te krijgen. In de tweede klassen van het Voortgezet Onderwijs neemt de GGD als onderdeel van het gezondheidsonderzoek de Children's Depression Inventory (CDI-2) af. De CDI-2 is gericht op het screenen van depressieve symptomen bij deze leeftijdsgroep. In deze kennissessie vertellen we je meer over het doel en de werkwijze van het GGD gezondheidsonderzoek en dit screeningsinstrument. Hoe verloopt de opvolging, wat zijn de interventiemogelijkheden en hoe kunnen ketenpartners hierop aansluiten?

Aanmelden

Het aanmeldformulier is gesloten.
Voor vragen kun je terecht bij Petra Geerts via p.geerts@nullprorch.nl.

Terugblik Netwerkbijeenkomst