10 april 2018

Netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg

Voor alle huisartsen en (GGZ-)partners in Midden-Brabant


Samen hebben we de beslissing gemaakt om de bijeenkomst van 19 maart te verplaatsen naar 25 juni in verband met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Wij vinden het natuurlijk jammer om deze mooie en inspirerende bijeenkomst te moeten verzetten, want we keken weer uit naar jullie komst. Maar zoals je zal begrijpen voelen we echter een verantwoordelijkheid als organisatie naar alle deelnemers en gastsprekers, en is dit volgens ons de beste en meest verantwoorde keuze die we op dit moment kunnen maken. 

Nieuwe datum
We hebben gelukkig dus al wel een nieuwe datum kunnen vinden waarop deze editie van de netwerkbijeenkomst toch plaats kan vinden. De netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op 25 juni vanaf 17.30 uur in het Van der Valk Hotel te Tilburg. Noteer deze datum alvast in je agenda! 


Netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg op 25 juni

Op donderdagavond 25 juni ontmoeten we je graag op de regionale netwerkbijeenkomst ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’  in het Van der Valk Hotel te Tilburg (Dr. Bloemenlaan 8).

Deze netwerkbijeenkomst biedt een nieuw programma en nieuwe interessante onderwerpen voor de kennissessies. Wat niet is veranderd, is dat deze avond draait om het ontmoeten van elkaar, om samenwerking en om de zorg in de regio.

Programma

  • 17.30 tot 18.15 uur: Ontvangst met lichte maaltijd
  • 18.15 tot 19.00 uur: Kennissessies (ronde 1) voor en door netwerkpartners
  • 19.15 tot 20.00 uur: Kennissessies (ronde 2) voor en door netwerkpartners
  • 20.15 tot 21.00 uur: Speeddate; ontmoet je netwerkpartners!
    Tijdens dit gedeelte van de avond gaan we speeddaten. In enkele rondes gaan we in kleine groepjes, in een wisselende samenstelling, kort met elkaar ‘daten’. Hier kan je meer vertellen over jouw rol en drijfveren. Wat kenmerkt jouw organisatie of praktijk? Hiernaast kun je vragen van andere deelnemers beantwoorden. Een ideale manier om elkaar beter te leren kennen en wellicht komen er nog mooie samenwerkingen en contacten uit voort!
  • 21.00 tot 21.30 uur: Afsluiting en (netwerk)borrel
    De avond sluiten we gezamenlijk af met een borrel waarbij we nog tijd hebben om na te praten, elkaar nog beter te leren kennen en relevante informatie uit te wisselen. 

Thema’s kennissessies*

Wat is palliatieve zorg en hoe kun jij van betekenis zijn?

Door: Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en medisch coördinator bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Wat verstaan we onder palliatieve zorg en hoe wordt de zorg daarop afgestemd? In deze kennissessie ontvang je basisinformatie en praktische handvatten over hoe je cliënten/patiënten en hun naasten kan ondersteunen, hoe je met hen het gesprek aan kan gaan over het levenseinde en hoe je kan reageren op zingevingsvragen en verdriet/angst bij mensen die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn.

Online behandelen door Mentaal Beter

Door: Marsha Baboelal en Rodney Pikaar van Mentaal Beter.

Om in te spelen op de behoeften van de moderne zorgconsument en de huidige wachttijdproblematiek aan te pakken, introduceerde Mentaal Beter in oktober 2018, Mentaal Beter Online: een online GGZ-praktijk die mensen de mogelijkheid biedt om volledig online psychische zorg te ontvangen op afstand. Mentaal Beter Online biedt ondersteuning aan mensen die te maken hebben met angst- en somberheidsklachten, zowel in de Basis als Specialistische GGZ. Daarnaast wordt ook onderzoek naar en behandeling van AD(H)D aangeboden. Vanuit hun eigen huis kunnen cliënten geheel online, door middel van beeldbellen, e-health en chatten behandeld worden door een psycholoog. Ook kunnen cliënten gebruikmaken van de ondersteuning van een Behandelassistent. Tijdens deze kennissessie word je geïnformeerd over hoe online behandelen in zijn werk gaat, hoe het online behandeltraject eruit ziet en wat de voordelen ervan zijn.

Zelfmoord, praat erover!

Door: Irene Kersten, rouw en verliesbegeleider en gatekeepers trainer bij 113.

Of je nu werkzaam bent in het sociale domein, het onderwijs of binnen de zorg, in je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. Veel van deze mensen zijn eenzaam en radeloos. Dit kan zo’n ernstige vorm aannemen, dat mensen het leven niet meer zien zitten. In deze kennissessie krijg je enkele handvatten om in jouw situatie iemand met zelfmoordgedachten te herkennen en in gesprek te gaan over zelfmoordgedachten. Maar ook voor nabestaanden is het verwerken van het verlies na zelfdoding een moeilijk proces. Naast het verdriet om het gemis, roept een zelfdoding talloze vragen op en is er vaak behoefte om te praten over wat hen is overkomen.

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Door: Arjan Videler, psychotherapeut, Gz-psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker en manager behandeling van PersonaCura, onderdeel van GGz Breburg.

Veroudering, zorgafhankelijkheid en somatische aandoeningen kunnen ertoe leiden dat het evenwicht waarin patiënten met persoonlijkheidspathologie zich jarenlang bevonden hebben, verstoord raakt. In de literatuur spreekt men dan van een ‘late onset persoonlijkheidsstoornis’. De arts-patiënt relatie kan danig onder druk komen te staan. In deze workshop wordt geoefend met de herkenning van deze problematiek en met een nieuw model voor de bejegening: het Cognitive Model of Behavioral Interventions (CoMBI).

Wat als alles onvanzelfsprekend is?

Door: Peter Vos, arts voor mensen met een Verstandelijke Beperking

In de workshop behandelen we de problemen van de 15 tot 20% van de Nederlandse populatie met een zwakkere cognitie dan gemiddeld waarvoor het moderne westerse leven in rap tempo te moeilijk en te onoverzichtelijk wordt. Een populatie die vaak meerdere levensproblemen tegelijk kent. De gehandicaptenzorg kan de multiproblematiek niet (goed) aan, de psychiatrie herkent psychiatrische problemen, maar kan vaak de aansluiting niet vinden bij de beperkte cognitie. Een substantieel deel van deze populatie heeft verslaving, schulden, opvoedingsproblemen, multiproblem huishouden… etc. They’re hanging by their fingernails… Herkenbaar? Let’s talk.

Hoe zet je een nieuw initiatief in de keten op?

Door: Elke van der Sterren, Directeur Bedrijfsvoering Zorggroep Volwassenen, Senioren en Topklinische Centra

In de regio Hart van Brabant bestaat sinds een jaar een multidisciplinair team dat zich richt op vijftien zeer complexe cliënten, die vaak tussen wal en schip vallen. Dit ambulante en multidisciplinair samengestelde Transforensisch Team (TFT) biedt langdurende zorg aan cliënten met een hardnekkig justitieel verleden, een groep met een hoog risico. Dit team kan worden gezien als een levensloopteam, zoals omschreven in de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Het TFT zit nog in een pilotfase en ontvangt subsidie. In deze workshop worden ervaringen gedeeld en uitdagingen besproken. Aan de hand van dit voorbeeld geven we inzicht in het vormen van nieuw aanbod voor een complexe doelgroep. Een boeiende sessie waar inhoud en organisatorische zaken samen komen. Hoe pak je dit aan? Hoe baken je af? Waar loop je tegenaan?

*De kennissessies zijn nog even onder voorbehoud. 

Graag tot 25 juni!

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Accreditatie voor deze avond is aangevraagd bij de LV POH-GGZ, NIP-Eerstelijnspsychologie en voor huisartsen.

Vragen?

Voor vragen over de bijeenkomst kun je terecht bij Petra Geerts via p.geerts@nullprorch.nl of 088 – 201 38 24.


Terugblik Netwerkbijeenkomst