13 juli 2018

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Zo ook PRO-RCH. Bekijk via de onderstaande link het goedgekeurde kwaliteitsstatuut GGZ.

> Bekijk hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut.