E-healthweek 2020: Evie wordt gelanceerd in de gemeenten Goirle en Tilburg

Van 27 januari tot en met 1 februari is het weer e-healthweek! Tijdens de e-healthweek vinden honderden activiteiten door het hele land plaats met het doel om e-health voor iedereen beschikbaar te maken. Wat doen wij tijdens de e-healthweek? Op 30 januari vindt tijdens deze e-healthweek dé officiële lancering van Evie plaats in de gemeenten Lees meer overE-healthweek 2020: Evie wordt gelanceerd in de gemeenten Goirle en Tilburg[…]

Wegwijzer crisis en acute zorg, speciaal voor de huisartsenzorg in de regio Hart van Brabant

Wie bel je als huisarts wanneer jouw patiënt in acute psychische crisis verkeerd en zo spoedig mogelijk hulp nodig heeft? Kun je daarvoor bij het Crisis Interventie Team (CIT) terecht of bel je toch de crisislijn van GGz Breburg? Wat doe je bij zorgmijding of een vermoeden van kindermishandeling? WegwijzerOmdat het voor huisartsen en POH-GGZ Lees meer overWegwijzer crisis en acute zorg, speciaal voor de huisartsenzorg in de regio Hart van Brabant[…]

Verbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant

Sinds september 2016 loopt in Midden-Brabant het project “ADHD bij Jeugd”. De beoogde meerwaarde van dit project is dat de samenwerking tussen meerdere partijen (huisartsenpraktijken, JGZ, het (ADHD centrum) ETZ en de GGZ) wordt verbeterd. “Door één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen dichterbij elkaar gebracht. ADHD is in Lees meer overVerbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant[…]

Vraag en antwoord – Zorgprogramma 2018

Tijdens de laatste gezamenlijke ledenvergadering van de Kring LHV en Zorggroep RCH, hebben we vanuit PRO-RCH een toelichting gegeven over het zorgprogramma 2018. Angela van Liempd en Rudolf Keijzer vertelden hierbij over de inhoud, beantwoordden vragen en vertelden ook over de kans die huisartsenzorg hiermee krijgt om een sterke rol te pakken. Fijn dat we Lees meer overVraag en antwoord – Zorgprogramma 2018[…]

Integrale aanpak voor chronische psychiatrie in Midden-West Brabant

De afgelopen maanden is door Indigo, GGZ Breburg en PRO-RCH intensief samengewerkt om te komen tot een integrale aanpak voor chronisch psychiatrische patiënten. Over EPA: ernstige psychische aandoening Patiënten met een ernstig psychische aandoening (EPA) hebben een hoger risico op het ontwikkelen van allerlei klachten, zoals onder meer het metabool syndroom (MBS), hart en vaatziekten Lees meer overIntegrale aanpak voor chronische psychiatrie in Midden-West Brabant[…]

Status zorgprogramma GGZ 2018

Naast het realiseren van de pilots, plannen en acties dit jaar, is PRO-RCH ook voor het jaar 2018 reeds druk doende. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben groen licht gegeven voor het opstellen van een inhoudelijk zorgprogramma GGZ. Dit betekent dat voor het ‘GGZ-middenveld’ getracht wordt te komen tot een geheel aaneengesloten keten van zorg, waarbinnen Lees meer overStatus zorgprogramma GGZ 2018[…]

Nieuwe afspraken binnen de GGZ over (door)verwijzingen

Over de verwijzingen naar en binnen de GGZ zijn nieuwe afspraken gemaakt. Voor de route van de patiënt moeten deze afspraken voordelen opleveren. Tevens wordt met de nieuwe afspraken tijd en geld bespaard, mede door de administratieve lasten zoveel als mogelijk te verminderen.  Zo is sinds 1 april een doorverwijzing van de huisarts niet meer Lees meer overNieuwe afspraken binnen de GGZ over (door)verwijzingen[…]

Jeugdhulp iets meer een zorgenkindje

PRO-RCH is ook betrokken bij de jeugd(GGZ)hulp. Sinds 1 januari 2015 verloopt de inkoop van jeugdhulp via de gemeenten, een nieuwe situatie met soms lastige onderdelen. De transitie is niet zonder knelpunten verlopen, waardoor de jeugdhulp als een zorgenkindje mag worden gekenschetst, aldus Angela van Liempd en Rudolf Keijzer. Bij een flink aantal aanbieders van Lees meer overJeugdhulp iets meer een zorgenkindje[…]

PRO-RCH brengt Basis GGZ op hoger niveau

Het samenwerkingsverband van Zorggroep RCH Midden-Brabant en Praktijksteun kreeg in 2015 een juridische basis door het aangaan van een joint-venture in de vorm van PRO-RCH. Hiermee is de generalistische basiszorg op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op een kwalitatief hoger niveau gekomen. “Minder versplintering, een steviger netwerk in de regio en meer transparantie Lees meer overPRO-RCH brengt Basis GGZ op hoger niveau[…]