Verbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant

Sinds september 2016 loopt in Midden-Brabant het project “ADHD bij Jeugd”. De beoogde meerwaarde van dit project is dat de samenwerking tussen meerdere partijen (huisartsenpraktijken, JGZ, het (ADHD centrum) ETZ en de GGZ) wordt verbeterd. “Door één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen dichterbij elkaar gebracht. ADHD is in[…]

Integrale aanpak voor chronische psychiatrie in Midden-West Brabant

De afgelopen maanden is door Indigo, GGZ Breburg en PRO-RCH intensief samengewerkt om te komen tot een integrale aanpak voor chronisch psychiatrische patiënten. Over EPA: ernstige psychische aandoening Patiënten met een ernstig psychische aandoening (EPA) hebben een hoger risico op het ontwikkelen van allerlei klachten, zoals onder meer het metabool syndroom (MBS), hart en vaatziekten[…]

Status zorgprogramma GGZ 2018

Naast het realiseren van de pilots, plannen en acties dit jaar, is PRO-RCH ook voor het jaar 2018 reeds druk doende. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben groen licht gegeven voor het opstellen van een inhoudelijk zorgprogramma GGZ. Dit betekent dat voor het ‘GGZ-middenveld’ getracht wordt te komen tot een geheel aaneengesloten keten van zorg, waarbinnen[…]

Wie denken er met ons mee?

“Geen patiënt meer tussen wal en schip”, een ambitie die we met PRO-RCH (uiteindelijk) waar willen maken. Dit gaat niet zomaar. Dit kan alleen in samenwerking met alle betrokken partijen in de regio en door het inschakelen van diverse professionals in ons vakgebied. Gelukkig hebben we veel mensen en partijen die met ons mee willen[…]

Jeugdhulp iets meer een zorgenkindje

PRO-RCH is ook betrokken bij de jeugd(GGZ)hulp. Sinds 1 januari 2015 verloopt de inkoop van jeugdhulp via de gemeenten, een nieuwe situatie met soms lastige onderdelen. De transitie is niet zonder knelpunten verlopen, waardoor de jeugdhulp als een zorgenkindje mag worden gekenschetst, aldus Angela van Liempd en Rudolf Keijzer. Bij een flink aantal aanbieders van[…]

PRO-RCH brengt Basis GGZ op hoger niveau

Het samenwerkingsverband van Zorggroep RCH Midden-Brabant en PRO Praktijksteun kreeg in 2015 een juridische basis door het aangaan van een joint-venture in de vorm van PRO-RCH. Hiermee is de generalistische basiszorg op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op een kwalitatief hoger niveau gekomen. “Minder versplintering, een steviger netwerk in de regio en meer transparantie[…]