Samenwerking PRO-RCH, Minddistrict en VIP Calculus resulteert tot één online plek voor (GGZ-)zorg in Midden-Brabant

Sinds juni 2018 werken PRO-RCH, Minddistrict en VIP Calculus samen, met één duidelijk doel voor ogen: één relevante plek waar alle digitale (GGZ-)zorg voor Midden-Brabant samenkomt. Eén plek met een koppeling naar één regionaal e-healthplatform, waar patiëntendossiers te vinden zijn, uren worden gedeclareerd, consultatie wordt aangevraagd, actuele wachttijden inzichtelijk zijn en ga zo maar door.

Koppeling

Door de krachten in de regio Midden-Brabant te bundelen hebben VIP Calculus, Minddistrict en PRO-RCH een zeer innovatief regionaal platform mogelijk gemaakt. Zo is het nu binnen Evie (het regionale platform) voor POH-GGZ en huisartsen die aangesloten zijn bij het zorgprogramma GGZ mogelijk om vanuit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) direct door te klikken naar het e-healthplatform. Door deze koppeling hoeven zij hiervoor niet meer apart in te loggen. De zorgprofessional heeft nu alles op één plek tot zijn of haar beschikking. Extra werk wordt hiermee uit handen genomen. Doordat het platform hiernaast volledig regionaal is ingericht en alle domeinen aansluiten, kan de cliënt optimaal worden ondersteund.

Samenwerking

PRO-RCH is een samenwerkingsverband tussen PRO Praktijksteun en zorggroep RCH Midden-Brabant. Zowel PRO Praktijksteun als PRO-RCH werkten al lange tijd samen met Minddistrict en VIP Calculus. Op het moment dat de wens voor het complete platform ontstond, was het duidelijk dat de krachten van deze drie partijen gebundeld moesten worden. “We zijn allen digitaal minded. We leveren alle drie een bijdrage aan digitale ondersteuning. En we willen alle drie hiermee de zorg steeds verder verbeteren”, vertelt Judith van Haare, projectcoördinator bij Praktijksteun.

Ontwikkelingen

Nu de koppeling bestaat, denken de drie partijen alweer na over de volgende ontwikkelingen. Van Haare: “We kijken nu bijvoorbeeld naar hoe we de data-uitwisseling en koppelingen tussen systemen nog beter kunnen maken. Het doel van al deze ontwikkelingen is in ieder geval om de zorg en het zorgpad van de cliënt te verbeteren en de zorgprofessional steeds meer te ontlasten in zijn of haar (administratieve) werkzaamheden.” Momenteel wordt met name de focus gericht op de huisartsenzorg. In de toekomst wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen in onder andere de specialistische GGZ.

“Stap voor stap streven we naar digitale afstemming van de keten. Maar wel stap voor stap, om zo de kwaliteit te kunnen borgen en alle hulpverleners mee te nemen”, aldus Van Haare. Zo wordt aangegeven dat de volgende drie concrete stappen momenteel genomen worden:

  1. Toevoeging van een actieve sociale kaart inclusief actuele wachttijden binnen het regionale e-healthplatform. Op deze sociale kaart zijn alle regionale (GGZ-)partners opgenomen.
  2. Het beschikbaar maken van e-health voor alle inwoners in Midden-Brabant, dus ook preventief voor degenen zonder hulpverlener.
  3. Aansluiting van praktijkondersteuners somatiek op het regionale e-healthplatform.

Van Haare: “Met de voltooiing van deze drie stappen, hebben we op korte termijn in Midden-Brabant een daadwerkelijk afgestemde digitale keten gebouwd met de huisartsenzorg als vertrekpunt. Daar zijn we trots op!”