Eén e-healthplatform in Midden-Brabant voor de gehele keten

Eén e-healthplatform in de regio voor de gehele keten. Eén platform dat ervoor zorgt dat patiënten, bij een doorverwijzing, niet opnieuw moeten beginnen met een module en gegevens juist onthouden worden. De patiënt blijft hierdoor toegang houden tot zijn of haar werk, modules, dagboeken en psycho-educatie.

PRO-RCH heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de financiering van e-health. Het is hierdoor mogelijk een implementatiestrategie neer te zetten die écht aansluit bij de huisartsenzorg en de POH-GGZ, deze te testen en daarna uit te voeren.

Eén e-healthplatform
Door een samenwerking met Minddistrict is het voor PRO-RCH mogelijk om voor Midden-Brabant één e-healthplatform op te zetten. Sinds januari 2018 is ook in Midden-Brabant een dergelijk platform voor de gehele keten beschikbaar. Zoals u wellicht van PRO-RCH gewend bent, maken we graag gebruik van ervaringen vanuit de praktijk en natuurlijk ook van elkaars kwaliteiten, en horen we graag hoe het samenwerken in de e-healthketen voor u verloopt.

Doel
Door een mogelijke realisatie van een e-healthplatform hoeven patiënten bij een doorverwijzing, bijvoorbeeld naar Indigo, niet weer opnieuw te beginnen met een e-healthmodule en het invullen van hun gegevens. Bovendien is gebleken bij eerdere pilots van deze e-healthketen, de wachttijd veel gerichter kan worden aangewend. Zo kan een eventuele welkomstmodule al gestart worden in de overbrugging, en kan door de cliënt zelf de eerste paar stappen van de e-healthondersteuning doorlopen worden, zodat de hij/zij echt verder kan. Ook in het afschalen nadat een behandeling is afgerond, kan er een echte warme overdracht worden behaald, dankzij het keteninstrument wat deze manier van e-health is.

Status
PRO-RCH en zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn in Midden-Brabant met het zorgprogramma GGZ samen gestart met een dergelijk e-healthplatform. Wanneer u ook wenst aan te haken op het regionale platform, dan kan dat via dit formulier. Voor alle huisartsen en POH-GGZ en de meeste GBGGZ partijen is het zelfs kosteloos.

> Meld je hier aan voor het regionale e-healthplatform.